27 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเยาวชนและประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
3. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนดีแต่ยากจน โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
ประเภทการแข่งขัน

1. ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
ชาย
หญิง
1. ทั่วไป
1. ทั่วไป
2. รุ่นอายุ 30–34 ปี
2. รุ่นอายุ 30–39 ปี
3. รุ่นอายุ 35–39 ปี
3. รุ่นอายุ 40–49 ปี
4. รุ่นอายุ 40–44 ปี
4. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
5. รุ่นอายุ 45–49 ปี
6. รุ่นอายุ 50–54 ปี
7. รุ่นอายุ 55–59 ปี
8. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. มินิมาราธอน 10.5 กม.
ชาย
หญิง
1. ทั่วไป
1. ทั่วไป
2. รุ่นอายุ 30-34 ปี
2. รุ่นอายุ 30-39 ปี
3. รุ่นอายุ 35-39 ปี
3. รุ่นอายุ 40-49 ปี
4. รุ่นอายุ 40-44 ปี
4. รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป
5. รุ่นอายุ 45-49 ปี
6. รุ่นอายุ 50-54 ปี
7. รุ่นอายุ 55-59 ปี
8. รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป
3. ฟันรัน 4.0 กม.
ชาย
หญิง
1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
1. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
2. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
3. ทั่วไป
3. ทั่วไป
4. รุ่นอายุ 30-39 ปี
4. รุ่นอายุ 30-39 ปี
5. รุ่นอายุ 40-49 ปี
5. รุ่นอายุ 40-49 ปี
6. รุ่นอายุ 50-59 ปี
6. รุ่นอายุ 50-59 ปี
7. รุ่นอายุ 60-69 ปี
7. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป
8. รุ่นอายุ 70 ปี ขึ้นไป
4. ฟันรัน ประเภททีมวิ่งหา RC 4.5 ก.ม.
ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดอายุ , เพศ
วิ่งผ่านจุด RC 3 จุด ภายในเวลา 1.30 ชม.
รับของที่ระลึกทุกท่าน รับจำนวน 30 ทีมเท่านั้น
ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1. ค่าสมัครประเภท 1 : ฮาล์ฟมาราธอน คนละ 500 บาท (รับเสื้อเอง) บริการส่ง EMS(+50) 550 บาท
2. ค่าสมัครประเภท 2 : มินิมาราธอน และประเภท 3 : ฟันรัน คนละ 400 บาท (รับเสื้อเอง) บริการส่ง EMS(+50) 450 บาท
3. ค่าสมัครประเภท 4 : ฟันรันประเภททีม วิ่งหา RC ทีมละ 1,000 บาท (รับเสื้อเอง) จำนวน 2 ตัว บริการส่ง EMS(+50) 1,050 บาท (จำนวน 2 ตัว)
ช่องทางรับสมัคร

สมัครทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว นักวิ่ง...สามารถโอนเงินได้ดังนี้
ธนาคาร : กรุงไทย
สาขา : บิ๊กซีตรัง
ชื่อบัญชี : นางนันธญา เริ่มอรุณรอง หรือ นางขวัญฤทัย ชัยจักร หรือ นายทนง ทองหนิต
บัญชีเลขที่ : 986-4-83007-4
โอนเงินแล้ว ให้ดำเนินการส่งสลิปและพร้อมแจ้งชื่อ มาที่
คุณสมเกียรติ เริ่มอรุณรอง Line ID : 0918253858
ท่านที่สมัครแล้วกรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน ทำการด้วยค่ะ หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันถัดไป
เสื้อวิ่ง

รางวัลการแข่งขัน

1. ผู้ชนะลำดับ 1–10 ทุกรุ่นรับถ้วยรางวัล
2. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันระยะฮาล์ฟมาราธอน จำนวน 500 ท่าน และได้รับ เสื้อ FINISHER หลังเข้าเส้นชัย ทุกท่าน
3. ผู้เข้าแข่งขันประเภท 4 ฟันรันทีมวิงหา RC วิ่งผ่านจุด RC 3 จุด ภายในเวลา 1.30 ชม รับของที่ระลึกทุกท่าน (ไม่มีถ้วยรางวัล)
4. ผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2,500 คน รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญผู้พิชิต
เหรียญผู้พิชิต

ถ้วยรางวัล

แผนที่


กำหนดการจัดงาน
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
  04.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน
  04.50 น. Check-In นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
  05.00 น. ปล่อยตัว นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
  05.10 น. Check-In นักวิ่งมินิมาราธอน
  05.20 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานชมรมเดิน-วิ่ง ทับเที่ยงตรัง 60 กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี) ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
  05.30 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัว นักวิ่งมินิมาราธอน
  05.40 น. Check-In นักวิ่งฟันรัน
  06.00 น. ประธานปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน
  06.50 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย,แจกเหรียญผู้พิชิต,รับอาหารเช้า,รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน
  07.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน
  08.30 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน

การรับบริการ
- บริการอาหารเครื่องดื่ม
- บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มหลังเข้าเส้นชัย
- บริการน้ำดื่มทุกๆ 2 กิโลเมตร ตลอดเส้นางวิ่ง
- มีรถพยาบาลฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขัน
- มีบริการรับฝากของ (ไม่รับฝากของมีค่า) กรุณารับก่อนเวลา 08.00 น.
- ที่พักฟรี (โรงยิม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์กรุณานำเครื่องนอนมาเอง)
- หรือสำรองห้องพักได้ที่ DD Residence(075-216700,088-7610160)

กติกา
1. ยืดถือตามกติกาสากลและคำตัดสินของคณะกรรมการ
2. นักวิ่งต้องมีอายุตรงตามประเภทและกลุ่มอายุที่สมัคร
3. แสดงหลักฐานของทางราชการที่ระบุชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิดและมีรูปถ่ายเพื่อยืนยันการรับรางวัล
4. ผู้เข้าเส้นชัยที่ได้รับรางวัลตามที่กำหนดรายงานตัวกับกรรมการภายใน 15 นาที
ช่องทางการติดต่อสอบถาม

โทร. 091-825-3858
Facebook Fanpage : ชมรมเดิน-วิ่ง ทับเที่ยง จ.ตรัง 60
ข้อตกลง : ข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐาน เพื่อพิสูจณ์อายุ ตัวเองก่อนรับรางวัลชนะการแข่งขันต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน
ค่าสมัคร
ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
500 บาท
มินิมาราธอน 10.5 กม.
400 บาท
ฟันรัน 4.0 กม.
400 บาท
ฟันรัน วิ่งหา RC 4.5 กม.(ทีม)
1000 บาท
รายละเอียด
เปิดรับสมัคร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - 15 มกราคม 2562 หรือปิดรับสมัครก่อนถ้าเต็มจำนวน 2500 ท่าน
วันแข่งขัน
วันที่ 27 มกราคม 2562
สถานที่แข่งขัน
สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง
บริการห้องพัก
ประเภทเดี่ยว
ประเภททีม

ใบสมัคร : {{reqNo}}

*ชื่อ :
*นามสกุล :
*เพศ :
*วันเดือนปีเกิด :
*อายุ :
*โทรศัพท์ :
*ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน :
*โทรศัพท์ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน :
*ประเภทแข่งขัน :
*แบบเสื้อ :
(ท่านที่ 1)
*ขนาดเสื้อ :
*แบบเสื้อ :
(ท่านที่ 2)
*ขนาดเสื้อ :
*รูปแบบการจัดส่ง :
*ชื่อผู้รับ :
*ที่อยู่ :
*ตำบล/แขวง :
*อำเภอ/เขต :
*จังหวัด :
*รหัสไปรษณีย์ :
{{items.firstname}} {{items.lastname}} ({{items.gender}})
ประเภทการแข่งขัน : {{items.Typerundesc}} {{items.Amount}} บาท
วันเดือนปีเกิด :{{items.day}}/{{items.month}}/{{items.year}}
รุ่นการแข่งขัน :{{items.Raceversion}}
{{items.email}} ({{items.phone}} )
รูปแบบเสื้อ : {{items.Typeshirtsdesc}}    ขนาดเสื้อ : {{items.sizeshirts}}
ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน : {{items.nameemergency}}
รูปแบบเสื้อ : {{items.Typeshirtsdesc2}}    ขนาดเสื้อ : {{items.sizeshirtsp2}}
โทรศัพท์ผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน : {{items.phoneemergency}}
รูปแบบการจัดส่ง : {{items.Sendtypedesc}}
ผู้รับ : {{items.namerecipient}}
ที่อยู่ : {{items.address}} ต.{{items.districtTu}} อ.{{items.districtPu}} จ.{{items.province}} {{items.zipcode}}
ค่าสมัคร :
{{items.Amount}}
ค่าจัดส่ง :
{{items.amountsend}}

รวมทั้งสิ้น :
{{items.total}}
การสมัครยังไม่สมบูรณ์ กรุณากดปุ่มยืนยันการสมัคร
นักวิ่ง...สามารถโอนเงินได้ดังนี้
ธนาคาร :
กรุงไทย
สาขา :
บิ๊กซีตรัง
ชื่อบัญชี :
นางนันธญา เริ่มอรุณรอง หรือ
นางขวัญฤทัย ชัยจักร หรือ
นายทนง ทองหนิต
บัญชีเลขที่ :
986-4-83007-4

โอนเงินแล้ว ให้ดำเนินการส่งสลิปและพร้อมแจ้งชื่อ มาที่
คุณสมเกียรติ เริ่มอรุณรอง
Line ID : 0918253858
ท่านที่สมัครแล้วกรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน ทำการด้วยค่ะ หากเกินกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในวันถัดไป
ค่าสมัคร :
{{items.Amount}}
ค่าจัดส่งเสื้อ :
{{items.amountsend}}

รวมทั้งสิ้น :
{{items.total}}